657 s.k. GEREĞİNCE İDARİ DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


Uyarma, kınama , aylıktan kesme vb. gibi disiplin cezalarına ilişkin kararın verilmesi ile 7 gün içerisinde itiraz edilmesine rağmen süresinde cevap verilmemesi, itirazın reddedilmesi, itiraz edilmeden kararın kesinleşmesi halinde artık tek yol 60 günlük süre içerisinde idare mahkemelerinde dava açmaktır. İdare hukuku bir çok şahıs tarafından tam olarak algılanamayan, zor ve karmaşık bir hukuk dalıdır. Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı mahkemeye başvuracakları dilekce örneği aşağıdaki gibidir.
657 s.k. GEREĞİNCE İDARİ DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

              ....... NÖBETCİ  İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

                                               YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
                    İSTEMLİDİR

DAVACI                               :  İSİM -SOYİSİM - TC- ADRES

VEKİLİ                                : Av. Belemir ......., ADRES

DAVALI                               : ...............İlçesi Kaymakamlığı vb.

KONUSU        :   Davalı İdare’nin uyarma ve kınama disiplin cezaları             verilmesine ilişkin İlçe Kaymakamlığı 'nın  ..........tarih......... sayılı işleminin ÖNCELİKLE         YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve yargılama             neticesinde İPTALİNE yönünde karar verilmesi talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ                : 01.12.2021

AÇIKLAMALAR                :

    Müvekkil, ........... tarhinden itibaren ...............olarak devlet memurluğu statüsünde ...............kurumunda  çalışmaktadır......... tarihinde davalı idarenin ..............sayılı kararı ile uyarma ve kınama disiplin cezaları ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Müvekkil her ne kadar kararlara karşı itirazda bulunmak gayesinde olsa da bu süreçler içerisinde sağlık kuruluşundan raporlu olduğundan itirazını ilettiği dönemde geçerli sebepler gözetilmeksizin itiraz incelenmemiş ve disiplin cezaları kesinleşmiştir.

    Müvekkil  Bu işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan  T.C. Anayasası 129. Maddesi gereğince iş bu davanın süresi içerisinde açılması zaruriyeti hasıl olmuştur. Şöyle ki,

1)UYARMA CEZASINA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ 

    Yukarıda verilen sayı ve tarihli uyarma cezasına gerekçe olarak "............................" hususları öne sürülmüştür . 

 Uyarma cezasının verilmesinin hukuka aykırı olduğuna, olayın maddi gerçeklerinin ne şekilde olduğu, disiplin cezasının haksız olduğuna dair savunmalar yapılır.


2)KINAMA CEZASINA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

    Yukarıda bahsedilen tarih ve sayılı............ Kaymakamlığıkararında kınama cezası verilmesine " ............................" hususları gerekçe gösterilmiştir. Müvekkil, sayılan bu gerekçeler sebebi ile Kınama cezası ile cezalandırmış olsa da iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki;

    Müvekkil,.................... (kınamanın haksızlığını ileri süren gerekçeler ile müvekkil savunulmalıdır. )

3) KONULARA İLİŞKİN GENEL İTİRAZLARIMIZ
    
    Müvekkil, ..............

   . Tüm bu açıklamalar gereğince .......... tarihinde verilen disiplin cezalarının (uyarma ve kınama ) hukuka aykırı olduğu görülmektedir.
    


DELİLLER        : Davalı idare işlemi,  disiplin soruşturma dosyası, sağlık raporu ,izin belgesi, savunma dilekçesi vs. Tüm yasal deliller.

İSTEM SONUCU ve TALEP:

Gerek yukarıda arz ve izah olunan ve gerekse de resen gözetilecek nedenlerle;

Davanın KABULÜNE,
Dava konusu işlemin  YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,
Davalı idarenin.........tarihli ve ................ sayılı kararı ile verilen UYARMA ve KINAMA cezalarının İPTALİNE,
Gerekli görülmesi halinde yargılamanın DURUŞMALI OLARAK YAPILMASINA,
Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı idareye YÜKLETİLMESİNE,
 karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.01.12.021
 

                                                                                               DAVACI VEKİLİ 

                                 Av. Belemir


EKLER 

........... Sayılı Karar
İzin Belgesi
İtirazın Reddi Kararı
Vekaletname
 

Tepkileriniz Nedir?

like
4
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz