ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI


Bu yazımızda öncelikle daha kısa olması sebebiyle anlaşmalı boşanma davasına değineceğiz, çekişmeli boşanma davası için bir sonraki yazımızı ziyaret etmenizi tavsiye ederim.
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

 Hukukumuzda boşanma 2 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar;

  • Çekişmeli boşanma davası
  • Anlaşmalı boşanma davası

Bu yazımızda öncelikle daha kısa olması sebebiyle anlaşmalı boşanma davasına değineceğiz, çekişmeli boşanma davası için bir sonraki yazımızı ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’muzun 166/3. Maddesinde düzenlenmektedir. Hüküm şu şekildedir;

"Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz".

İlgi kanun hükmü değerlendirildiğinde anlaşmalı boşanma davası açabilmek 4 ŞARTIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI  gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartları özetle şu şekildedir:

1-Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.

2- Eşler boşanmak için birlikte dava açmalı ya da eşlerden birinin açmış olduğu davayı diğer eş kabul etmelidir

3- Hakim tarafları bizzat dinlemelidir.

4- Boşanmanın şartları olarak düzenlenen veya talep edilen şartlar, politika hukuka ve ahlaka uygun olmalı ,hakim tarafından kabül edilmelidir.

 

1-Evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olması

 

Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması takdir edileceği  üzere resmi nikahın kıyılması tarihinden itibaren 1 yıl sürmüş olması demektir. Halk arasında dini nikahlı birliktelik olarak evli kabul edilen çiftler bırakın 1 yılı 30 yıl da birlikte yaşasalar anlaşmalı boşanmaya tabi olmaları mümkün değildir. Ya da diğer bir örnek ise çiftler nikahlarını 1 yıl önce yapmaları daha sonrasında birlikte eve çıkmadan ayrılmaları gibi bir durumda da anlaşmalı boşanma mümkün olabilecektir çünkü esas olan çiftlerin birlikte yaşadığı süre değil resmi nikahtan itibaren 1 yılın geçmiş olmasıdır.

 

2- Eşler boşanmak için birlikte dava açmalı ya da eşlerden birinin açmış olduğu davayı diğer eş kabul etmesi

 Anlaşmalı boşanma davası; tarafların birlikte mahkemeye başvurması ile olabileceği gibi taraflardan birisinin anlaşmalı boşanma davası açmasını diğer eşin kabul etmesi ile de gerçekleşebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus , tarafların boşanma ve neticeleri hakkında her konu üzerinde anlaşma sağlamalarıdır. Eşler her konuda anlaşmış fakat sadece 1 konuda anlaşamamışlarsa bile boşanma çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

3- Hakim Tarafları Bizzat Dinlemelidir

Anlaşmalı boşanma davalarında yüzyüzelik ilkesi uygulamaktadır. Bu da eşlerin mutlaka bizzat duruşmaya gelmesini ifade eder. Tarafları kendilerini vekil ile temsil ettirseler dahi mutlak duruşma salonunda bulunmaları ve hakim karşısında iradelerini açıklamaları şarttır.

İlgi hususta Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 20.12.2018 tarih, 2018/6129 E. 2018/14961 K. Sayılı ilamında bu durum özetle şöyle açıklanmıştır:

- Taraflar hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim, tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise, taraflardan delilleri sorulup toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının takdiri gerekirken, davacı duruşmada hazır bulunduğu halde dinlenilmeksizin sadece vekilinin imzalı beyanı ile yetinilerek hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır.

4- Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemeler hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Hakimin protokol şartlarını hukuka , ahlaka, menfaatlere vb dikkat edilmesi gereken hususlara uygun bulmaması halinde hakim boşanmanın mali ve ya ortak çocuğa ilişkin velayet hakkındaki sonuçlarına yönelik yeni bir düzenleme sunar, taraflardan her hangi birinin bu düzenlemeyi kabul etmemesi halinde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir. Hakim tarafların yapmış oldukları protokoldeki düzenlemeleri tarafların ve ve varsa ortak çocukların menfaatini gözeterek gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Görev, Yetki

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, TMK m. 168 hükmü gereğince, ‘’ Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi‘’ dir.

 

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz