KİRACIM KİRASINI ÖDEMİYOR NE YAPMALIYIM ? İHTARNAME ÖRNEĞİ


Kira sözleşmesi ; MADDE 299- kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
KİRACIM KİRASINI ÖDEMİYOR NE YAPMALIYIM ? İHTARNAME ÖRNEĞİ

Kira sözleşmesi ile olucak kiracı ve ev sahibi ilişkisi  sık sık sorunların çıkma ihtimali olan bir ilişkidir. Kiracınız kira ödemiyor olabilir, eve başka bir harcama yapmak isteyip parasının da sizin vermenizi istiyor olabilir, aidat ödemiyor ya da gürültü yapıyor da olabilir . Bu gibi halleri farklı yazılarımızda tek tek ele alacağız. Bu yazımızdaki konumuz ise kiracınızın kirasını tam ve zamanında ödemiyor olması ;

*. Kiracının temerrüdü - Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.  Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

İhtar 

Kiracı bir kira dönemi içinde iki defa haklı ihtar almışsa bu da bir diğer tahliye sebebi oluyor.
 

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kiracı da evden faydalanamıyorsa, söz konusu ev yaşamaya elverişli değilse bu durumu ev sahibine belirterek; karşılıklı anlaşarak erken tahliyesini isteyebiliyor.
 

Ev sahibi yukarıda belirtilen herhangi bir gerekçe ile ihtarname göndererek evin boşaltılması talep edebiliyor. Kira tahliye ihtarnamesi örneği aşağıda yer alıyor. Söz konusu ihtarname ile, ev sahibi hukuki yollarla hem evin tahliyesini hem de kira borçlarını talep edebiliyor.

Kiracı Tahliye İhtarnamesi Örneği..

İHTAR EDEN :……. 

VEKİLLERİ :…….

KARŞI TARAF :…….

KONU : 
 

……………….  kira  bedeli ………………. sının ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.
 

AÇIKLAMALAR :
 

1-Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ……. tarihli sözlü kira mukavelesi gereği aylık ……. kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2-Her ayın ...... ile ....... arasında Bankaya yatırmanız gereken ……. …….  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3-……. ……. kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu 260 maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

 

İSTEM SONUCU :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde ……. ……. kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.
 

İHTAR EDEN VEKİLİ

…….
 

SAYIN NOTER   : 

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep  ederim.

 

İHTAR EDEN VEKİLİ

…….

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz