NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR ?


Türk Medeni Kanunu ışığında nafaka türleri ve önemli bilgiler...
NAFAKA TÜRLERİ NELERDİR ?

NAFAKA NEDİR ? 

Türk Medeni Kanunu’nda koşulları belirlenen ve hakim tarafından takdir edilen nafaka sözlük anlamı itibarı ile " yemek içmek, geçinmek için gerekli olan şeylerin tümü" anlamına gelmektedir. Hukukumuzda nafaka ise bu sözlük anlamı çerçevesinde gerçekleşen bir kurumdur. Nafaka ; 

" Madde 175 ( Yoksulluk nafakası) - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." 

maddesiyle hükme bağlanmıştır ve " kanunda öngörülen koşulların neticesinde hakimin takdir yetkisi ile birlikte nafaka borçlusu olarak nitelendirilen eşin , boşanılan eşe -veya boşanma davası açılmış olan eşe, müşterek çocuğa- yaşamlarını idame ettirebilmeleri en azından asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla mahkeme tarafından hükmedilen bedel" anlamına gelmektedir.

 

NAFAKANIN TÜRLERİ NELERDİR ?

1-TEDBİR NAFAKASI

2- YOKSULLUK NAFAKASI

3- İŞTİRAK NAFAKASI

 

TEDBİR NAFAKASI NEDİR ?

Mahkemece dava tarihinden itibaren   herhangi bir işi ve geliri olmayan veya yardıma muhtaç eş yararına TMK .185. ve TMK. 186.  maddeleri sınırları içerisinde, tarafların kusur durumuna değil daha çok o anki ekonomik muhtaçlığına bakılarak hükmedilecek olan davanın boşanma veya ayrılık kararına kadar sürecek olan nafakadır.

Reşit olmayan çocuklar için tedbir nafakası çocuğun kimin yanında kaldığına göre dava tarihi, diğer eşe teslim edilecekse teslim tarihi,sonradan doğmuş ise doğum tarihi ile başlar.

 

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR ?

Yoksulluk nafakası, boşanmanın mali sonuçlarından bir tanesidir. Bu da yoksulluk nafakası için boşanmanın gerçekleşmiş olduğu şartını aleni bir şekilde ortaya koymaktadır. Boşanma davası sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşe kusuru nafaka borçlusu olacak eşten daha ağır kusurlu olmaması kaydıyla mali gücü hakimce dikkat edilerek verilecek olan nafakadır. Uygulamada şuan için yoksulluk nafakası süresizdir. Nafakanın kaldırılması davası ile ilgili bir önceki yazımıza göz atabilirsiniz.

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarında yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR ?

TMK. 182. madde gereğince ; çocuğun velayetinin verilmediği eş aleyhine hükmedilen, müşterek çocuğun yetiştirilmesi, eğitim sağlık vb. gibi giderlerine karşılık olarak nafaka borçlusunun maddi durumu göz önüne alınarak hükmedilen nafaka türüdür. Talep olmasa dahi re'sen karar verilir çünkü asıl olan çocuğun menfaatidir. Mahkeme süresince tedbir nafakası olarak kararlaştırıldıktan sonra boşanmanın gerçekleşmesi ile iştirak nafakasına da dönebilmektedir.

*Peki ya kimler iştirak nafakası talep edebilir?

- Ayırt etme gücüne sahip çocuğun kendisi

- Velayeti alan eş -yada fiili olarak çocuğa bakan-

- Vasi

- Çocuğa atanan Kayyum

*İştirak nafakasının süresi nedir ?

  1. Çocuğun 18 yaşını doldurması,
  2. Evlenmesi
  3. Mahkeme kararı ile ergin kılınması
  4. Çocuğun vefatı ile son bulur.

 Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa, eğitim hayatı sonuna kadar iştirak nafakası ödenmeye devam edilir.

 

 

Tepkileriniz Nedir?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz