Tehdit Ediliyorum Ne Yapabilirim ,Cezası Nedir ?


Sözlü ya da yazılı şekilde açık açık yada zımnen tehdit ediliyor olabilirsiniz ve bu durum size tedirginlik veriyor olabilir.Böyle bir durumla karşılaştıysanız yada karşılaşma ihtimaliniz varsa bu yazıyı okumak sizin için faydalı olabilir.
Tehdit Ediliyorum Ne Yapabilirim ,Cezası Nedir ?

TEHDİT NEDİR? 

‘’Tehdit etmek’’ fiilinin Türk Dil Kurumunca anlamı gözdağı vermek, tehlikeli bir durum yaratmaktır. Gözdağı kelimesi ise sonradan verilecek ceza ile korkutma, yıldırma anlamındadır. 

Tehdit şahsın kendine yada 3.bir yakınına ilişkin can ,mal,cinsel dokunmazlık gibi hususlarda yapılan korkutma, tedirgin etme şeklinde hukuka aykırı saldırı şeklidir.Bu saldırı her türlü mecradan yazılı ya da sözlü yapılabilir.

TEHDİTİN KOŞULLARI NELERDİR?

 

  • Tehdit suçunun meydana gelmesi için ağır ve haksız bir zarara uğratılacağının mağdura bildirilmesi gerekir. Tehdit, gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olan ve gelecekte gerçekleşme ihtimali olan bir kötülüğün, fail tarafından gerçekleşecek gibi gösterilmesidir.

  • Tehdit, mağdurun karar verme ve özgür hareket etme özgürlüğünü kısıtlayacak, mağdurun iç huzurunu bozacak ve onu endişeye sevkedecek nitelikte olmalıdır. Fiil, endişe yaratmaya elverişli değilse tehdit suçu oluşmaz.

  • Tehdit suçunun manevi unsuru açısından genel kast yeterlidir. Suçu işleyenin tehdit fiilini bilerek ve isteyerek işlemesi, mağdura verileceği söylenen zararın haksız olması yeterlidir. Tehdit fiilinde korkutuculuk, ürkütücülük, ciddiyet olmalıdır, aksi takdirde tehdit kastının varlığından bahsedilemez.

TEHDİT SUÇU TCK 106 . MADDEDE İŞLENMEKTEDİR. BU MADDE KAPSAMIYLA ŞUNLARI SÖYLEYEBİLİRİZ.

  • Tehdit suçunun basit şeklinin yaşam hakkı değerlerine yönelmesi halinde cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Yani, bir kişiye karşı tehdit suçu işlemek kastıyla “seni öldüreceğim” demek tehdit suçunun yaşam hakkı değerlerine yönelen basit şeklinin oluşmasına neden olur.

  • Malvarlığı değerlerine yönelik basit tehdit suçunda, suçun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Malvarlığı, ekonomik değeri olan her türlü menkul, gayrimenkul, işletme vb. gibi değerleri ifade eder. Mağdura, “senin arabanı yakacağım” demek suçun malvarlığına yönelen basit şeklini oluşturur. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere malvarlığı değerlerine yönelen basit tehdit suçu mağdurun şikayetine bağlı olarak soruşturulur.

  • Mağdurun daha savunmasız bırakılması veya daha çok korkutulması nedeniyle tehdit suçunun nitelikli hallerinin, yani ağır hallerinin işlenmesi halinde kanun ceza arttırımı yapılmasını öngörmüştür. Tehdit suçunun ağır hallerinin işlenmesi halinde faile 2 yıl ile 5 yıl arasında bir ceza verilmesi gerekir.

    İddianın ağırlığı nedeniyle suçun bu halinde bir Ceza avukatı vasıtasıyla savunma yapmak veya iddiada bulunmak yararlı olacaktır.

TEHDİTİN NİTELİKLİ HALLERİ

 Tehdidin;

 a) Silahla,

 b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

 c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

 d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,  İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. 

Tehdit Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle aşağıda açıkladığımız malvarlığı değerlerine yönelen tehdit suçunda şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar.

Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelik halleri takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir.

Tehdit suçunun TCK md.106/1’de düzenlenen temel şekli, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

 

GÖREVLİ MAHKEME ;ASLİYE CEZA MAHKEMESİDİR.TEHDİT HALİNDE KOLLUĞA YA DA SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNABİLİR ŞARTLARIN OLUŞMASI VE SAVCILIĞIN GEREK GÖRDÜĞÜ HALLERDE MESELE DAVA YOLUNA TAŞINIR.TEHDİT SUÇU UZLAŞTIRMAYA TABİ OLDUĞUNDAN SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMACIYA DA GÖNDERİLİR.

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz