TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1


Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz dilekçesi örneğidir. Tutuklama kararına itiraz, ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe yahut tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.
TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1

.................. ........  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO                :

ŞÜPHELİ                    : 

MÜDAFİİ                    : 

TUTUKLAMA TARİHİ : 27.02.2021

D.KONUSU                 : Tutuklama kararına itiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR         :

1. Şüphelinin açık kimliği bellidir. Kim olduğumu rahatlıkla ispat edebilebilmektedir. Kimliği konusunda şüphe yoktur.

2. Şüpheli sabit ikametgah ve sabit işyeri sahibidir, kaçma şüphesi bulunmamaktadır. CMK md.100/2-a da belirtilen şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular bulunması kriteri şüpheli olan şahsım açısından bulunmamaktadır.

3. Şüphelinin tutukluluğunun devam etmesi halinde mesleki faaliyeti son bulacak,hem kendisi hem de maddi destekte bulunduğu eşi ve .... çocuğu ekonomik yönden mağdur olacaktır.

4. Mevcut durumda delillerin yok edilmesi, karartılması, değiştirilmesi ya da gizlenmesi söz konusu değildir. Çünkü suç konusu olaya ilişkin tüm deliller adli makamlarca elde edilebilecek  nitelikte delillerdir. CMK m.100/2-b de tutuklama koşulu olarak belirtilen şüpheli veya sanığın davranışları:

. Delileri yok etme, gizleme veya değiştirme,

. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma

hususlarında kuvvetli şüphe oluşturma şartları dosyada söz konusu değildir.

5. Şüphelinin hiçbir adli sicil kaydı bulunmayıp, sabıkasız olan şüpheli hakkında yargılama sonunda mahkumiyet kararı verilse bile İSNAD EDİLEN SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ İHTİMALİ ÇOK YÜKSEKTİR. Yargılamanın muhtemel sonuçlarını göz önüne aldığımızda tutukluluk hali çok ağır bir tedbirdir. Tutuklama şüpheli  açısından bir tedbir olmaktan çok etkili bir cezaya dönüşecektir.

6. Kişinin Özgürlük ve Güvenlik hakkı hem anayasa (m.19) hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce (m.5) teminat altına alınan temel haklardandır. Tutuklama işlemleri bir tedbir niteliğindedir,tutuklama koşulları yok ise tutuklama şüpheliye verilen bir ceza olarak kabul edilmektedir.

Tüm bu nedenlerle, şüpheli hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması kararı verilmesi talebinde bulunma zarureti olmuştur.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

1- Tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin TAHLİYESİNE,

2-Tahliyesi mümkün olmadığı taktirde CMK m.109 gereği ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNDEN bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasına karar verilerek SERBEST BIRAKILMASINA,

karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.03.03.2021

                                                                                                                     Tutuklamaya İtiraz Eden

                                                                                                                             Şüpheli   Müdafii

                                                                                              Av. ..................... ...................

Tepkileriniz Nedir?

like
3
dislike
0
love
1
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz