Kısaca Kelami olarak İmam Hanife ve İmam Hanbel 'in Görüş Farklılıkları


Kısaca Kelami olarak İmam Hanife ve İmam Hanbel 'in Görüş Farklılıkları Sizlere Sundum...
Kısaca Kelami olarak İmam Hanife  ve İmam Hanbel 'in Görüş Farklılıkları

          

                     Kişiler         

   Konular

 

EBU HANİFE

 

AHMED B. HANBEL

 

 

ULUHİYYET

Akıl yoluyla Allah’ın Zati ve Subuti sıfatlarını anlamak mümkün değildir ve eksiklik oluşturmaktadır.

Gene aynı şekilde Kur’an ve hadislerden yola çıkılmadan Allah’ın Zati ve Subuti sıfatlarını doğru anlamak mümkün değildir.

HALKU’L-KUR’AN

Bu konu hakkında 3 farklı rivayet olsa da en çok rağbet görülen ve olması yüksek ihtimal olan Kur’an okumanın mahluk yani yaratılmış olduğunu söylemiştir, ama Kur’an muhteva olarak mahluk değildir görüşü hakimdir.

Gene bu konu hakkında Hanbeli’ye ait 4 rivayet gelmişse de en çok rağbet olanı Kur’an’ın mahluk değil, insanların onu yazması ve okuması mahluktur görüşüdür.

RU’YETULLAH

Allah’ın dünya da değil ahirette görüleceği görüşündedir.

Aynı şekilde Hanbel ’de, Allah’ın dünya hayatında değil ahiret hayatında görüleceği görüşündedir.

NÜBÜVVET

Peygamberlerin hepsi İsmet sıfatına layıktırlar. Fakat zelle denen hatalar yapabilirler. Peygamberler arasında üstünlük yoktur görüşü vardır.

Bütün peygamberler aynı şekilde İsmet sıfatını taşırlar, peygamberler arasında üstünlük kavramı olduğunu söylerken en üstün olanın Hz. Muhammed olduğu görüşündedir.

AHİRET

Başka rivayetler de var olmasına karşın en çok rağbet göreni cennet ve cehennemin ebedi olduğu görüşündedir.

Cennet ve cehennemin şu an olduğunu ve ebediyen devam edeceği görüşündedir.

İMAN-GÜNAH

İman, bilgi, tasdik ve ikrardan oluştuğu ve namaz kılmayanın günahkâr olduğu görüşündedir. Amel imandan bir parça değildir.

 

 

Günah işleyen imandan çıkmaz görüşündedir.

İki üç rivayet bulunmakla beraber imanın bilgi tasdik, ikrar ve uzuvların ameli olduğu görüşündedir ki bu da namaz kılmayanın kafir olduğunu getirir. Amel imandan bir parçadır.

 

Büyük ve küçük günah işleyen imandan çıkmaz

 

KAYNAKÇA

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1

Bir Yorum Yaz