Anlık Görüntü ile Yüz Tanıma Phyton Kodları Real Time Face Recognition Kodları


Phyotn da yüz tanıma sistemi kodları
Anlık Görüntü ile Yüz Tanıma Phyton Kodları Real Time Face Recognition Kodları

 

 Pyhton dili ile Real Time Recognition  eklentisinin çalıştırılması

 1. # face_recognition ve opencv kütüphanelerini import ederek başlıyoruz
 1. # face_recognition ve opencv kütüphanelerini import ederek başlıyoruz
 2. import face_recognition
 3. import cv2
 4. from playsound import sayHelloToMiray
 5. from playsound import stopMusic
 6. def stopPlayingMusic():
 7.     stopMusic()
 8.     globals()['__nowPlaying']=False
 9.     return
 10. # opencv metodu olan VideoCapture ile webcam'den görüntü almayı başlatıyoruz // 0 default webcam video_capture = cv2.VideoCapture(0)
 11. # Yukarıdaki "mennan sevim" resmini yüklüyoruz ve encoding bilgisini alıyoruz
 12. mennan_image = face_recognition.load_image_file("faces/mennan.jpg")
 13. mennan_face_encoding = face_recognition.face_encodings(mennan_image)[0]
 14. # Yukarıdaki "miray sevim" resmini yüklüyoruz ve encoding bilgisini alıyoruz
 15. miray_image = face_recognition.load_image_file("faces/miray.jpg")
 16. miray_face_encoding = face_recognition.face_encodings(miray_image)[0]
 17.  
 18. # Encoding ve açıklama kısmını burada tanımlıyoruz, birden fazla tanımlayabiliriz
 19. known_face_encodings = [
 20.     mennan_face_encoding,
 21.     miray_face_encoding,
 22. ]
 23. known_face_names = [
 24.     "Mennan Sevim",
 25.     "Miray Sevim"
 26. ]
 27. face_locations = []
 28. face_encodings = []
 29. face_names = []
 30. process_this_frame = True
 31. __nowPlaying = False
 32. while True:
 33.     # Videodan anlık bir kare yakalıyoruz
 34.     ret, frame = video_capture.read()
 35.     
 36.     # Aldığımız kareyi 1/4 oranında küçültüyoruz ve bu daha hızlı sonuç vermeyi sağlıyor
 37.     small_frame = cv2.resize(frame, (0, 0), fx=0.25, fy=0.25)
 38.     
 39.     # BGR(opencv) türündeki resmi RGB(face_recognition) formatına çeviriyoruz
 40.     rgb_small_frame = small_frame[:, :, ::-1]
 41.     if process_this_frame:
 42.        # Uyumlu tüm yüzlerin lokasyonlarını bulan kodlar
 43.         face_locations = face_recognition.face_locations(rgb_small_frame)
 44.         face_encodings = face_recognition.face_encodings(rgb_small_frame, face_locations)
 45.         face_names = []
 46.         for face_encoding in face_encodings:
 47.             # Eşleşen yüzleri topla
 48.             matches = face_recognition.compare_faces(known_face_encodings, face_encoding)
 49.             name = "Bilinmeyen"
 50.             # If a match was found in known_face_encodings, just use the first one.
 51.             if True in matches:
 52.                 first_match_index = matches.index(True)
 53.                 name = known_face_names[first_match_index]
 54.                 if name == "Miray Sevim" and __nowPlaying == False:
 55.                     sayHelloToMiray()
 56.                     globals()['__nowPlaying']=True
 57.                 elif name == "Bilinmeyen":
 58.                     stopPlayingMusic()
 59.             face_names.append(name)
 60.     process_this_frame = not process_this_frame
 61.     print(len(face_names))
 62.     if len(face_names) == 0:
 63.         stopPlayingMusic()
 64.     # Sonuçları göster
 65.     for (top, right, bottom, left), name in zip(face_locations, face_names):
 66.         top *= 4
 67.         right *= 4
 68.         bottom *= 4
 69.         left *= 4
 70.         # Yüzü çerçeve içerisine al
 71.         cv2.rectangle(frame, (left, top), (right, bottom), (0, 0, 255), 2)
 72.         # "Mennan Sevim" etiketini oluştur
 73.         cv2.rectangle(frame, (left, bottom - 35), (right, bottom), (0, 0, 255), cv2.FILLED)
 74.         font = cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX
 75.         cv2.putText(frame, name, (left + 6, bottom - 6), font, 1.0, (255, 255, 255), 1)
 76.     # Oluşan çerçeveyi ekrana yansıt
 77.     cv2.imshow('Video', frame)
 78.     # Çıkış için 'q'
 79.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
 80.         break
 81. # Kamerayı kapat
 82. video_capture.release()
 83. cv2.destroyAllWindows()
import face_recognition

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz