Hz. İdris Kimdir?


Bugün Hz. İdris kıssasından bahsedeceğiz. Hz. İdris hakkında teferruatlı bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Haydi başlayalım..
Hz. İdris Kimdir?

Hz. İdris; 

Hz. Adem’den sonraki ilk peygamberdir. Hz. Adem’in yeryüzüne indirilişinden 1102 veya 1120 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Elbise giyip diken ilk kişi de odur, insanlar ondan önce deri giyiyorlardır. Astronomi ve matematikle uğraşan ilk kişidir. Tartı ve ölçü aletlerinin, silahın mucidi de odur. Kabil’in kafir oğullarıyla ilk savaşan da odur.

Kur’an-ı Kerim’de Meryem suresinde ismi şöyle zikredilmektedir: “وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْر۪يسَۘ اِنَّهُ كَانَ صِدّ۪يقًا نَبِيًّاۗ” “Kitapta İdris’i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdir.” (Meryem, 56)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا” “Biz onu yüce bir makama yükselttik.” (Meryem, 57) Fahrettin Razi tefsirinde, şöyle der: “Makam kelimesinin zahiri anlamı yüksek yer demektir ki buna göre yüce mekandan murad, göğün dördüncü katıdır.”

Kendisine otuz sayfalık bir Mushaf indirilmişti. Rivayetlere göre Allah’ın nimetleri konusunda tefekkür etmeyi çok severdi. İbn Abbas’tan rivayet edilen sahih bir hadiste de Hz. Peygamber’in (s.a.v) O’nu Miraç gecesi cennette gördüğü belirtilmektedir.

Kimi alime göre ikisi yerde ikisi gökte olmak üzere dört peygamber diridir. Kimine göre Hızır ve İlyas olmak üzere ikisi yerde, İsa ve İdris olmak üzere ikisi gökte dört peygamber diridir. Kevaşi’nin Keşfü’l-Hakaik adlı tefsirinde bu şekilde geçmektedir. Muhyissünne Ferra el-Begavi’nin Mealimu’t Tenzil adlı tefsirinde de buna yakın bir görüş vardır. Günümüzde de onun diri mi yoksa ölü mü olduğu ihtilafı hala devam etmektedir. Bu ihtilafların sebebi Meryem suresi 57. ayette geçen “yükselttik” lafzından kaynaklanmaktadır.

Allah’ın selamı sevgili Peygamberimiz’in ve O’nun üzerine olsun. Allah bizleri de onlara komşu eylesin. Amin.

Allah’a emanet olun.

Tepkileriniz Nedir?

like
10
dislike
2
love
3
funny
0
angry
0
sad
0
wow
2

Bir Yorum Yaz