Java Metodları Kullanımı (Alıntı)


Java Metotlar ,bir işlemin programın herhangi bir yerinde kullanılabilmesi için kod bloğunun küçük parçalara bölünmüş halidir.Kod tekrarını önlemek amacıyla kullanılan bir yapıdır.Kod okunabilirliği ve performans açısından avantaj sağlar.Metotlar diğer programlama dillerinde fonksiyonlar,prosedürler olarak adlandırılır.
Java Metodları Kullanımı (Alıntı)
Java Metodları Kullanımı (Alıntı)

Java Metotlar 

Java Metotlar ,bir işlemin programın herhangi bir yerinde kullanılabilmesi için kod bloğunun küçük parçalara bölünmüş halidir.Kod tekrarını önlemek amacıyla kullanılan bir yapıdır.Kod okunabilirliği ve performans açısından avantaj sağlar.Metotlar diğer programlama dillerinde fonksiyonlar,prosedürler olarak adlandırılır.

Metotların genel tanımı şu şekildedir:

  • Erişim belirleyici
  • Ek özellikler(Kullanım amacına göre static)
  • Dönüş tipi(Dönüş tipi olmayanlar için void kullanılır.)
  • Metot ismi(parametreler)

Not: Ek_özellikler diye belirttiğimiz kısımda kullanım amacına göre static anahtar kelimesi kullanılabilir. Static yazımızı incelerseniz static anahtar kelimesi ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Daha iyi anlaşılması için örnek bir metot tanımı yapalım.

public static void yazdir()

   {

       System.out.println("Yazılım Hanem");

   }

Metodumuzu tanımladık.Metodumuzu nerede kullanmak istiyorsak orada çağırırız.Main metodu içerisinde çalıştırmak istediğimiz için bu metodun içerisinde çağırdık.

public static void main(String[] args) {

        yazdir();

}

Output:

Yazılım Hanem

Metot tanımlarken metodumuz parametreli veya parametresiz olabilir.Yukarıdaki örneğimiz parametresiz tanımlanmış bir metoddur.Birde parametreli metot nasıl tanımlanır onu inceleyelim.

Örnek: Büyük sayıyı bulan parametreli bir metot tanımlayalım.

 public static void buyuksayi(int a, int b) {

        if (a > b) {

            System.out.println("Büyük Sayı: " + a);

        } else if (a < b) {

            System.out.println("Büyük Sayı: " + b);

        } else {

            System.out.println("Sayılar Eşit");

        }

}

a ve b isimli iki tane parametre alan bir metot oluşturduk.Bu metot büyük sayıyı bulmaya yarayan bir metottur.Metodumuzun parametrelerine metodu nerede çağırıyorsak orada değer vermeliyiz. Main metodumuzun içerisinde metodu çağırdık ve parametre değerlerini belirledik.

public static void main(String[] args) {

        buyuksayi(10, 6);

        buyuksayi(55, 96);

        buyuksayi(25, 25);

    }

}

Output:

Büyük Sayı: 10
Büyük Sayı: 96
Sayılar Eşit

Not: Metodu çağırırken verdiğimiz parametre değerlerinin yerine ve sırasına dikkat etmeliyiz.

Değer Döndürmeyen Metotlar

Void: Çağrıldığı yere değer döndürmeyen metotlar oluşturmak için kullanılır.Bu tür metotları çağırdığımızda içerisindeki tanımlanan işlemler gerçekleşir.İşlemler sonucunda elde edilen değerleri kullanmamıza olanak vermez.

Toplama işlemi yapan iki parametreli bir metot örneği üzerinde bu durumu inceleyelim.

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package metotlar;

 

/**

 *

 * @author Gozde

 */

public class Metotlar {

 

    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static void topla(int a, int b) {

        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        topla(12, 27);

    }

}

Output:

12 + 27 = 39

Yukarıdaki örneğimizde iki parametreli dönüş tipi olmayan yani değer döndürmeyen bit metot oluşturduk.Dikkat ederseniz void kullandık.

Void ile tanımladığımız metotlar üzerinde herhangi bir işlem yapamıyoruz.Çünkü bize bir değer döndürmüyor.Örneğin,biz bu metodu ekrana yazdırma komutu içinde çağıramıyoruz veya herhangi bir hesaplama işleminde kullanamıyoruz.

https://yazilimhanem.com/wp-content/uploads/2018/09/voidislem.png

Yukarıdaki örneğimizi inceleyelim.Çağırdığımız metodu 5 ile çarpmaya çalıştığımızda bize hata veriyor.Hatada da belirttiği gibi void tipine burada izin verilmiyor.

https://yazilimhanem.com/wp-content/uploads/2018/09/voidsout.png

Bu örneğimizde ekrana yazdırma komutumuz System.out.println() içerisinde metodumuzu çağırmaya çalıştık.Fakat diğer örnekte olduğu gibi yine aynı hatayla karşılaştık.Void türünün burda kullanılamayacağını ve dönüş değeri atamamız için bize uyarıda bulunan bir hata mesajı aldık.

Değer Döndüren Metotlar

Return: Çağrıldığı yere değer döndüren metotlar oluşturmak için kullanılan bir ifadedir.Bu ifade geriye değer dönderdiği gibi kullanıldığı yerden itibaren fonksiyonu da geri dönderir.Yani return kullanıldıktan sonra derleyici fonksiyonun sonuna geldiğini düşünür ve o fonksiyondaki diğer kodları işlemez fonksiyondan çıkar.

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package metotlar;

 

/**

 *

 * @author Gozde

 */

public class Metotlar {

 

    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static int topla(int a, int b) {

        return a + b;

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        int sonuc = topla(54, 36);

        System.out.println(sonuc);

    }

}

Output:

90

Yukarıdaki örnek kodu incelediğimizde topla metodumuzun geri dönüş tipi int tipindedir.Geri dönüş tipi bütün veri tiplerini alabilir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta,tanımladığımız geri dönüş tipi ne ise geriye dönen değerimizin tipi de aynı olmak zorundadır.Örnekte de görüldüğü gibi topla metodumuzu bir değişkene atayıp ekrana yazdırma metodu içerisinde çağırabildik yani metodumuz geriye bir değer dönderdiği için biz bu değeri kullanabiliriz.

Java metotlar ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.

Java Metotlar 

Java Metotlar ,bir işlemin programın herhangi bir yerinde kullanılabilmesi için kod bloğunun küçük parçalara bölünmüş halidir.Kod tekrarını önlemek amacıyla kullanılan bir yapıdır.Kod okunabilirliği ve performans açısından avantaj sağlar.Metotlar diğer programlama dillerinde fonksiyonlar,prosedürler olarak adlandırılır.

Metotların genel tanımı şu şekildedir:

  • Erişim belirleyici
  • Ek özellikler(Kullanım amacına göre static)
  • Dönüş tipi(Dönüş tipi olmayanlar için void kullanılır.)
  • Metot ismi(parametreler)

Not: Ek_özellikler diye belirttiğimiz kısımda kullanım amacına göre static anahtar kelimesi kullanılabilir. Static yazımızı incelerseniz static anahtar kelimesi ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Daha iyi anlaşılması için örnek bir metot tanımı yapalım.

public static void yazdir()

   {

       System.out.println("Yazılım Hanem");

   }

Metodumuzu tanımladık.Metodumuzu nerede kullanmak istiyorsak orada çağırırız.Main metodu içerisinde çalıştırmak istediğimiz için bu metodun içerisinde çağırdık.

public static void main(String[] args) {

        yazdir();

}

Output:

Yazılım Hanem

Metot tanımlarken metodumuz parametreli veya parametresiz olabilir.Yukarıdaki örneğimiz parametresiz tanımlanmış bir metoddur.Birde parametreli metot nasıl tanımlanır onu inceleyelim.

Örnek: Büyük sayıyı bulan parametreli bir metot tanımlayalım.

 public static void buyuksayi(int a, int b) {

        if (a > b) {

            System.out.println("Büyük Sayı: " + a);

        } else if (a < b) {

            System.out.println("Büyük Sayı: " + b);

        } else {

            System.out.println("Sayılar Eşit");

        }

}

a ve b isimli iki tane parametre alan bir metot oluşturduk.Bu metot büyük sayıyı bulmaya yarayan bir metottur.Metodumuzun parametrelerine metodu nerede çağırıyorsak orada değer vermeliyiz. Main metodumuzun içerisinde metodu çağırdık ve parametre değerlerini belirledik.

public static void main(String[] args) {

        buyuksayi(10, 6);

        buyuksayi(55, 96);

        buyuksayi(25, 25);

    }

}

Output:

Büyük Sayı: 10
Büyük Sayı: 96
Sayılar Eşit

Not: Metodu çağırırken verdiğimiz parametre değerlerinin yerine ve sırasına dikkat etmeliyiz.

Değer Döndürmeyen Metotlar

Void: Çağrıldığı yere değer döndürmeyen metotlar oluşturmak için kullanılır.Bu tür metotları çağırdığımızda içerisindeki tanımlanan işlemler gerçekleşir.İşlemler sonucunda elde edilen değerleri kullanmamıza olanak vermez.

Toplama işlemi yapan iki parametreli bir metot örneği üzerinde bu durumu inceleyelim.

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package metotlar;

 

/**

 *

 * @author Gozde

 */

public class Metotlar {

 

    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static void topla(int a, int b) {

        System.out.println(a + " + " + b + " = " + (a + b));

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        topla(12, 27);

    }

}

Output:

12 + 27 = 39

Yukarıdaki örneğimizde iki parametreli dönüş tipi olmayan yani değer döndürmeyen bit metot oluşturduk.Dikkat ederseniz void kullandık.

Void ile tanımladığımız metotlar üzerinde herhangi bir işlem yapamıyoruz.Çünkü bize bir değer döndürmüyor.Örneğin,biz bu metodu ekrana yazdırma komutu içinde çağıramıyoruz veya herhangi bir hesaplama işleminde kullanamıyoruz.

https://yazilimhanem.com/wp-content/uploads/2018/09/voidislem.png

Yukarıdaki örneğimizi inceleyelim.Çağırdığımız metodu 5 ile çarpmaya çalıştığımızda bize hata veriyor.Hatada da belirttiği gibi void tipine burada izin verilmiyor.

https://yazilimhanem.com/wp-content/uploads/2018/09/voidsout.png

Bu örneğimizde ekrana yazdırma komutumuz System.out.println() içerisinde metodumuzu çağırmaya çalıştık.Fakat diğer örnekte olduğu gibi yine aynı hatayla karşılaştık.Void türünün burda kullanılamayacağını ve dönüş değeri atamamız için bize uyarıda bulunan bir hata mesajı aldık.

Değer Döndüren Metotlar

Return: Çağrıldığı yere değer döndüren metotlar oluşturmak için kullanılan bir ifadedir.Bu ifade geriye değer dönderdiği gibi kullanıldığı yerden itibaren fonksiyonu da geri dönderir.Yani return kullanıldıktan sonra derleyici fonksiyonun sonuna geldiğini düşünür ve o fonksiyondaki diğer kodları işlemez fonksiyondan çıkar.

/*

 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

 * To change this template file, choose Tools | Templates

 * and open the template in the editor.

 */

package metotlar;

 

/**

 *

 * @author Gozde

 */

public class Metotlar {

 

    /**

     * @param args the command line arguments

     */

    public static int topla(int a, int b) {

        return a + b;

    }

 

    public static void main(String[] args) {

        int sonuc = topla(54, 36);

        System.out.println(sonuc);

    }

}

Output:

90

Yukarıdaki örnek kodu incelediğimizde topla metodumuzun geri dönüş tipi int tipindedir.Geri dönüş tipi bütün veri tiplerini alabilir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta,tanımladığımız geri dönüş tipi ne ise geriye dönen değerimizin tipi de aynı olmak zorundadır.Örnekte de görüldüğü gibi topla metodumuzu bir değişkene atayıp ekrana yazdırma metodu içerisinde çağırabildik yani metodumuz geriye bir değer dönderdiği için biz bu değeri kullanabiliriz.

Java metotlar ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle.

 

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
1
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz