GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR ? GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR ? NASIL SONA ERER ?


Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek,alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir. İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlemeye noterler yetkilidir. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerlidir.
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ   NEDİR ? GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR ? NASIL SONA ERER ?

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN

*SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN NOTER ŞARTI

-- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin resmi işlemlerde geçerli olabilmesi için noter huzurunda yasal prosedürlere göre düzenlenmiş olması gerekir.

-- Noter dışında düzenlenen ve notere sadece imza onayı için getirilen sözleşmelerin ise herhangi bir yasal geçerliliği yoktur.

-- Satış vaadinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede, gayrimenkulün satış bedeli ve eğer taksitler halinde ödenecekse bu ödemelerin açıkça belirtilmesi zorunludur.

-- Taşınmaza dair bu sözleşmeler, her ne kadar alıcı ve satıcı arasında bağlayıcı olsa da, ilerde mağduriyet yaşanmaması açısından tapuya şerh ettirilmesi şarttır. Aksi halde, aynı gayrimenkulün yine bu sözleşme ile başkasına satışı yapılabilir. Tapu şerh işlemi, alıcı ya da satıcıdan birinin talebi ile yapılabilir.

*ŞERHE İLİŞKİN YASAL SÜRE VE YAPTIRIMLAR

-- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi için tapuda konan şerhin geçerlilik süresi 5 yıldır.

-- Bu süre içerisinde gayrimenkulün alım satım işlemlerinin tamamlanmaması durumunda tapu şerhinin yasal geçerliliği ortadan kalkar ve tapu müdürlüğünce sözleşmenin iptali yapılır.

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin tabi olduğu özel bir zamanaşımı rejimi söz konusu değildir. Bu nedenle zamanaşımı konusunda BK md. 146 hükümleri gereği 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulanır

*Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi

Sözleşmelerin geçerliliğine ve sona ermesine ilişkin hususlar tabi ki bu da bir sözleşme olduğundan doalyı bu sözleşme tipi içinde geçerlidir yani şöyle ki ;

Tarafların irade beyanları

Sözleşmenin ifa edilmesi,

Sözleşmede belirlenen edimin ifasının zamanaşımına uğraması,

Sözleşmenin feshedilmesi.

 

 

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0
Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

Bir Yorum Yaz