İSİM VE SOYAD DEĞİŞTİRME DAVASI NASIL AÇILIR? NEREYE AÇILIR? ÜCRETİ NEDİR?


İSİM VE SOYAD DEĞİŞTİRME DAVASI NASIL AÇILIR? NEREYE AÇILIR? ÜCRETİ NEDİR?

Bugün siz sevgili okurlarımız için gündeme alacağımız hukuki müessese  Türk Medeni Kanun’u 27. Maddesinde işlenen isim ve soyadı değiştirme davası…İsim ve soyisim hayatımızın her alanında ön planda olan bizi etkileyen bir şey olmasına karşın maalesef ki bu konulardaki seçim hakkı bizim bazense ailemizin bile elinde olmadığından çoğu insan isim ve soyisminden çokta hoşnut olmadan hayatlarına devam ediyor .Peki ya hukuki olarak ne yapabiliriz ve kendi adımızı kendimiz nasıl koyabiliriz ?

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  İNSANIN ÖMRÜ BOYUNCA SADECE 1 KEZ YAPILABİLİR.

İsim ve soyad değişikliği kişinin hukuki varlığında köklü değişiklikler yapmasada şekli bir çok

Değişiklik zorunda yapmak durumunda bırakır,kayıt ve evraklarda kargaşa olmaması sebebiyle bu

İnsanlara yalnız bir kez tanınmıştır.Ayrıca kişi ya ismini değiştirebilir ya soyadını , aynı anda

hepsini birden değiştirmek ne yazıkki mümkün değildiri.

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ ; HAKLI SEBEP GEREKTİRİR.

Değişiklik talebini kabul edip etmeme hakimin insiyatifinde olduğundan ,sizin isimden duyduğununz rahatsızlığın yanısıra aslında hakimi ikna etmeniz beklenir. Haklı sebepler her kişinin şahsına münhasır olabilir,  kimi ismi bir terör başı ile aynı ismi taşıdığından kimi ismi dalga konusu olduğundan kimi ise etrafında başka bir isimle tanındığından gibi sebeplerle isim veya soyisim değişikliğinde bulunabilir Herkesin sebebi farklı olduğundan ispat aracı da her davaya göre değişir, ülkemizde bu tür davaların çoğu başka bir isimle bilinmekten ya da sevilmeyen akrabanın isminin kullanılmak istememesinden kaynaklandığından genelde 2 tanığın bulundurulması uygulamada esas kabul edilir. Fakat başka gerekçeler sunulduğunda yazılı belgeler , tanıklar ve bilumum diğer delil çeşitleri ispat için kullanılabilir.

 

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILIR.

Değişiklik talebinin yazılı olduğu dilekçe ile kendisi ,vekili ya da velisi (yaşına göre ) davalı taraf

Nüfus Müdürlüğü olacak şekilde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davayı açmak için öncelikle

Adliyelerde bulunan  ön bürolara havale ve kayıt işlemleri yapılarak vezneden para ödemesi

Gerçekleştirilir ve dava dosya numarası ve tahmini çözüm süresinin yazılı olduğu bir zapt ile

Dosyanız açılmış olur.

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  DAVANIN ÜCRETİ NEDİR?

2019 yılı Ekim ayı itibari ile 303 lira gibi bir harç ödeyerek bu davayı açabilirsiniz. Bu harç ve

Avanslar her yıl tekrar değişebilmektedir. Bu yatırılan harç içerisinde ; çoğu zaman ilan masrafı

Dahi yer almaktadır ve dosyanın kabulü halinde yerel gazetede yapılacak ilana tekrar masraf

Yapmak zorunda kalmayacaksınızdır.

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;       

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;

 

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;

İsim Değişikliği ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Haklı Sebep

Medeni Kanun’un 27. maddesi gereği, isim ve soyadı değiştirme davası ancak haklı sebeplere dayanılarak açılabilir. Hemen belirtelim ki kanundaki haklı sebep kavramı, oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilir. Haklı sebep, kişinin şahsi subjektif sebeplerini de kapsar. Bu nedenle bir ad veya soyadı için kişinin ruhsal aidiyet hissetmemesi dahi değiştirme için bir gerekçe olarak kabul edilir.

Ad veya soyadının gülünç olması, bir travmayı hatırlatıyor olması, kötü tanınan bir şahsın ismiyle özdeşleşmesi, mesleki veya sanatsal gerekçeler gibi birçok sayısız sebeple isim değiştirme veya soyadı değişikliği davası açılabilir.

İsim Değiştirme veya Soyisim Değişikliği İçin Yetkili Mahkeme

İsim ve soyisim değiştirme davası, ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat tarafından açılabilir. Yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından açılabilir.

İsim ve soyisim değişikliği davası için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davacı, davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir.

İsim ve soyadı değiştirme davasına Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş bir memur davalı olarak katılır.

İsim ve Soyadı Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İsim ve soyadı değiştirme davası, daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu nedenle davanın açılması için özel bir evrak aranmaz. Ancak, isim değişikliği ve özellikle soyadı değiştirme davasında talebe esas teşkil eden olgu özel bir evraka bağlıysa ilgili evrak delil olarak sunulabilir.

Kullanılan mevcut ad ve soyadı yüzünden sosyal hayatta bir karmaşa meydana gelmişse veya resmi işlemlerde yaşanan bazı karmaşıklıklar varsa, bu hususları ispatlayan belgeler isim değiştirme davası açılırken dava dosyası ile birlikte mahkemeye verilmelidir.

İsim ve soyadı değiştirme davasının en önemli delili tanık beyanlarıdır. Eğer isim açıkça gülünç değilse, bilinen kötü bir anlamı yoksa, yani biçimsel açıdan ismin olumsuz bir çağrışımı yoksa sübjektif durumların ispatı için tanık delili önemli hale gelmektedir.

İsim ve Soyadı Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim ve soayadı değiştirme davasının dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklılık arzetmez. Ancak davalı kısımda Nüfus Müdürlüğü hasım gösterilmelidir.

 Bugün siz sevgili okurlarımız için gündeme alacağımız hukuki müessese  Türk Medeni Kanun’u 27. Maddesinde işlenen isim ve soyadı değiştirme davası…İsim ve soyisim hayatımızın her alanında ön planda olan bizi etkileyen bir şey olmasına karşın maalesefki bu konulardaki seçim hakkı bizim bazense ailemizin bile elinde olmadığından çoğu insan isim ve soyisminden çokta hoşnut olmadan hayatlarına devam ediyor .Peki ya hukuki olarak ne yapabiliriz ve kendi adımızı kendimiz nasıl koyabiliriz ?

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  İNSANIN ÖMRÜ BOYUNCA SADECE 1 KEZ YAPILABİLİR.

İsim ve soyad değişikliği kişinin hukuki varlığında köklü değişiklikler yapmasada şekli bir çok

Değişiklik yapmak durumunda bırakır,kayıt ve evraklarda kargaşa olmaması sebebiyle bu

İnsanlara yalnız bir kez tanınmıştır.Ayrıca kişi ya ismini değiştirebilir ya soyadını , aynı anda

hepsini birden değiştirmek ne yazıkki mümkün değildiri.

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ ; HAKLI SEBEP GEREKTİRİR.

Değişiklik talebini kabul edip etmeme hakimin insiyatifinde olduğundan ,sizin isimden duyduğununz rahatsızlığın yanısıra aslında hakimi ikna etmeniz beklenir. Haklı sebepler her kişinin şahsına münhasır olabilir,  kimi ismi bir terör başı ile aynı ismi taşıdığından kimi ismi dalga konusu olduğundan kimi ise etrafında başka bir isimle tanındığından gibi sebeplerle isim veya soyisim değişikliğinde bulunabilir Herkesin sebebi farklı olduğundan ispat aracı da her davaya göre değişir, ülkemizde bu tür davaların çoğu başka bir isimle bilinmekten ya da sevilmeyen akrabanın isminin kullanılmak istememesinden kaynaklandığından genelde 2 tanığın bulundurulması uygulamada esas kabul edilir. Fakat başka gerekçeler sunulduğunda yazılı belgeler , tanıklar ve bilumum diğer delil çeşitleri ispat için kullanılabilir.

 

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILIR.

Değişiklik talebinin yazılı olduğu dilekçe ile kendisi ,vekili ya da velisi (yaşına göre ) davalı taraf

Nüfus Müdürlüğü olacak şekilde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davayı açmak için öncelikle

Adliyelerde bulunan  ön bürolara havale ve kayıt işlemleri yapılarak vezneden para ödemesi

Gerçekleştirilir ve dava dosya numarası ve tahmini çözüm süresinin yazılı olduğu bir zapt ile

Dosyanız açılmış olur.

 

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ;  DAVANIN ÜCRETİ NEDİR?

2019 yılı Ekim ayı itibari ile 303 lira gibi bir harç ödeyerek bu davayı açabilirsiniz. Bu harç ve

Avanslar her yıl tekrar değişebilmektedir. Bu yatırılan harç içerisinde ; çoğu zaman ilan masrafı

Dahi yer almaktadır ve dosyanın kabulü halinde yerel gazetede yapılacak ilana tekrar masraf

Yapmak zorunda kalmayacaksınızdır. Ve hatta bu masraflardan artan bir bakiye değer olursa davacı tarafa geri verilecektir.

 

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz