KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA (1)


Hayatımızın her alanında bir şekilde kendimizle ilgili bilgileri birileriyle ve ya çeşitli aplikasyonlarla ,şirketlerle paylaşmak durumunda kalmaktayız. Peki ya yaptığımız bu paylaşım ne kadar güvenli ? Ne derece de devlet koruması altında ya da ne gibi durumlarda kişisel verilerimiz aplikasyonlar , şirketler ve ya kişiler tarafından bizden talep edilebilir ? Açık rızamız her türlü veri kaydında ve depolanmasında şart mı ? Kişisel verilere ilişkin her bilgiyi sizinle paylaşacağımız yazımızın ilk bölümünde kişisel veri nedir , İlkeleri ve İşlenme Şartları nelerdir bunları işleyeceğiz...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA (1)

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Genel Olarak Kişisel Veri

Kişisel veri kavramı, kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre kişisel veri kavramının dört unsuru vardır:

 1. Kimliği belirli veya belirlenebilir
 2. Gerçek kişiye
 3. İlişkin
 4. Her türlü bilgi

 

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde ilkeler şu şekildedir ;

 

1-Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

 

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 

3- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

 

4- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 

5- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

   • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

   • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

   • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

   • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

   • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

   • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

   • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz