UZLAŞTIRMACILIK 2021 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI


Son kursiyerlerini 2019 sonunda alan uzlaştırmacılık kursları 2020 yılı Nisan ayında bir sınav bekliyordu fakat tüm dünyayı etkileyen Covid-19 bu alanda da bir çok kursiyeri etkiledi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır sınav tarihini bekleyen adaylara sevindirici haber geldi.
UZLAŞTIRMACILIK 2021 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın açıklamış olduğu takvim ile Uzlaştırmacılık Sınavı başvurularının 8-18 Şubat'ta olduğu ilan edildi. Adayların e https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp üzerinden yapacağı başvurular için son tarih 18 Şubat olarak belirlenirken Anadolu Üniversitesi'ne sadece ilgili web sitesinden online bankacılıkla yatırılacak olan başvuru ücreti ise 190 TL olarak duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen sınav  9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10.00’da tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (AnadoluAvrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecektir.

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacaktır.

Uzlaştırmacı sınavına başvuracakların;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Tam ehliyetli olmak,

c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,

e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak, Şartlarını haiz olmaları gerekmektedir.

Adaylar, elektronik ortamda e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp (UYAP Uzlaştırmacı Portal) internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanları doldurup, aşağıdaki evrakı tek tek tarayarak ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı biçimde aktarıp göndereceklerdir:

1- Uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Hukuk Fakültesi mezunları yönünden; Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir.

3- Hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript). Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. Transkriptlerin okunaklı olması gerekmektedir. Adaylar sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmelidir.

4- Yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 3/8 fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi),

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

Adayların, https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp internet adresi (UYAP Uzlaştırmacı Portal) üzerinden gerçekleştirdiği başvuruda sisteme aktardıkları evrak ile belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, başvurusunda sisteme aktardığı evrak ile beyan ettiği bilgilerinin eksik ve yanlış olması sebebiyle doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 4/8 Adayların başvurularının kontrolü Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste 15 Mart 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesine gönderilecektir. G- Başvuru ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının https://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/ internet adresinde 15 Mart 2021 tarihinde ilân edilecektir. Başvuru esnasında, soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile sınava girebilme hakkını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları reddedilip, bu durum kendilerine bildirilecektir.

Uzlaştırmacı sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste Anadolu Üniversitesi’ne gönderildikten sonra listedeki adayların, Üniversite tarafından 22 Mart 2021 – 2 Nisan 2021 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır. Aday listesinde yer alan adaylar, sınav başvurularını Üniversite’nin “Sınav Hizmetleri” web sitesi (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden, sınav takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklar ve sınav merkezlerini seçeceklerdir. Bu listede bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru süresi dolduktan sonra, adaylar kişisel bilgiler, sınav merkezi vb. konularda değişiklik yapamayacaktır. Adaylar sınav başvurusu esnasında başvuru işlemine yönelik oluşabilecek teknik sorunlarla ilgili olarak Üniversite ile iletişime geçecektir. (E-Posta: sinavdestek@anadolu.edu.tr)

Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren “Sınav Giriş Belgeleri”, Üniversite tarafından hazırlanacak ve 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

Tepkileriniz Nedir?

like
4
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1

Bir Yorum Yaz