Nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir?


Nafaka borcu yüzünden maaşın ne kadarı haczedilebilir?

İster özel sektör çalışanı olsun ister herhangi bir devlet kurumu çalışanı olsun eğer kişinin maaşına haciz konulduysa çalışmış olduğu kurum ve kuruluşlar fark etmiyor. Alacaklıların şikâyeti ve mahkeme kararı üzerine borçludan temin edilecek olan miktar maaşından kesilecekse buna maaş haczi denmektedir.

Maaş haczi konulması için öncelikle borçluya bir icra takibi başlatılmalıdır. Başlatılan bu icra takibinin sonucunda kesinleşen bir karar olması gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra kişinin çalışıp çalışmadığı tespit edilir. İcra Müdürlüğü'nün tanımış olduğu 90 günlük süre sonunda borçlu ödemek zorunda olduğu borcunu ödememişse kişiye son olarak uyarı yapılır ve 7 gün mühlet daha verir. Bu 7 günlük ek sürede de hala kişi borcunu ödemez ise maaşına haciz gelmekle birlikte gecikme faizi ile beraber maaşından kesintiler yapılır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesine göre; işçilerin aylık olarak aldığı ücretlerinin yani maaşlarının dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. İşçinin borçları yüzünden maaşı haczedilse de bu miktar tüm maaşın dörtte birinden az olmak zorundadır.

Ancak maaş haczinde tek bir istisna bulunmaktadır. O da nafaka borcuna ait haciz kararı. İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için mahkeme tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

NAFAKA BORCU YÜZÜNDEN MAAŞIN NE KADARI HACZEDİLEBİLİR?

Borçlu olan işçinin almakta olduğu ücretin maaşın, dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceğini 4857 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi açıkça belirtmiştir. Ancak nafaka borcunun özelliği sebebiyle öncelikle aylık nafakanın tamamı borçlunun almakta olduğu ücretinden her ay kesilmesinden sonra geri kalan kısmının 4'te 1'nin birikmiş nafaka alacağı için, diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir. Yani bu durumda borçlunun maaşından önce o aya ait olan nafaka borcu kesilir. Daha sonra kalan kısmından ¼'lük geçmişe ait nafaka borcu kesilir. Eğer başka haciz kararı varsa da tüm bu nafaka kesintilerinden sonra kalan maaşın ¼ ‘lük kısmından temin edilir.

Tepkileriniz Nedir?

like
4
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz