String Metotlarıyla İlgili Örnek Java Programları


Java’da geniş olarak kullanılan String’ler, karakter dizileridir.Java programlama dilinde; String’ler nesnedir. Java platformu String’leri oluşturmak ve kullanmak için String sınıfı bulundurmaktadır
String Metotlarıyla İlgili Örnek Java Programları

String Metotlarıyla İlgili Örnek Java Programları

Örnek 1: equals

 

public class StringUyg1{

    public static void main(String[] arg){

        String st1="melisa";

 

        if(st1.equals("melisa")) {

            System.out.println("");

            System.out.println("string melisa dir.");

        }

 

        if(st1.equals("MELISA")) {

            System.out.println("");

            System.out.println("string MELISA dir.");

        }

 

        if(st1.equalsIgnoreCase("MELISA")) {

            System.out.println("");

            System.out.println("string MELISA dir.");

        }

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg1.png

AÇIKLAMA: Yukardaki programda bulunan 3 adet if’ten ilki ve üçüncüsü doğru, ikincisi ise yanlış olacaktır. Bu nedenle 2 mesaj alınır.

 

Örnek 2: length

 

public class StringUyg2 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1="melisa";

        int i;

 

        for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1.charAt(i));

        }

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg2.png

AÇIKLAMA: Çıktıdan kolayca anlayacağımız üzere, bu program verilen bir String'i karakterlerine parçalayarak her karakteri bir satıra yazdırmaktadır. String'in uzunluğunu (kaç karakterden oluştuğunu) bulmak için length metodu kullanılır.

 

ÖRNEK 3: compareTo fonksiyonu

public class StringUyg3 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1="melisa";

        int i;

       

        i=0;

        i=st1.compareTo("zehra");

        System.out.println(st1);

       

        if(i==0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+" =  "+"zehra");

        }

       

        if(i>0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+" >  "+"zehra");

        }

       

        if(i<0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+"  < "+"zehra");

        }

       

        System.out.println("i="+i);

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg3.png

AÇIKLAMA: Melisa sözcüğü alfabetik ortamda Zehra'dan önce gelir ve dolayısıyla daha küçük kabul edilir; bu nedenle i’nin sayısal değeri negatif bir tam sayı olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 4: compareTo fonksiyonu

 

public class StringUyg4 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1="melisa";

        int i;

 

        i=0;

        i=st1.compareTo("ayse");

 

        System.out.println(st1);

        if(i==0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+" =  "+"ayse");

        }

 

        if(i>0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+" >  "+"ayse");

        }

 

        if(i<0) {

            System.out.println("");

            System.out.println(st1+"  < "+"ayse");

        }

        System.out.println("i="+i);

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg4_0.png

AÇIKLAMA: Melisa alfabetik olarak Ayse'den önce gelmediği için i’nin değeri pozitif bir sayı olarak çıkmıştır.

 

ÖRNEK 5:  indexOf fonksiyonu

public class StringUyg5 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1="anadolu";

        int i;

       

        i=0;

        System.out.println("KARAKTER"+"   "+"INDEKSI");

       

        for(i=0; i<=st1.length()-1; i++)

            System.out.println(st1.charAt(i)

                    +"            "

                    +i);

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg15.png

AÇIKLAMA: Programda, st1 String'i içindeki anadolu karakter dizisinin her harfi ve bu harfin karakter dizisi içindeki indisi birer satıra yazdırılmıştır.

 

ÖRNEK 6: getChars fonksiyonu

 

public class StringUyg6 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1="anadolu";

        char karDiz[];

        karDiz=new char[7];

        int i=0;

       

        System.out.println("KARAKTER"+"   "+"INDEKSI");

        for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {

            System.out.println(st1.charAt(i)

                    +"            "

                    +i);

        }

 

        st1.getChars(3,7,karDiz,0);

 

        System.out.println("Yeni dizi: ");

        for(i=0; i<karDiz.length; i++)

            System.out.println(karDiz[i]);

    }

}

 

Progrmın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg16.png

AÇIKLAMA: anadolu String'inin, indisi 3 olan d karakterinden, indisi 7-1=6 olan karakterine (u) kadar olan kısmı karDiz adlı diziye kopyalanmıştır. karDiz adlı dizinin içeriği “dolu” olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 7: startsWith ve endsWith fonksiyonları

 

public class StringUyg7 {

    public static void main(String[] arg){

        String st1[]={"ankara","antalya","burdur","bursa","anadolu"};

        int i;

 

        for (i=0; i<st1.length; i++) {

            if(st1[i].startsWith("an")) {   

                System.out.println();

                System.out.println(st1[i]+" stringi an  harfleri ile basliyor");

            }

        }

        System.out.println();

 

        for (i=0; i<st1.length; i++) {

            if(st1[i].endsWith("a")) {

                System.out.println();

                System.out.println(st1[i]+" stringi a  harfi ile bitiyor");

            }

        }

        System.out.println();

 

        for (i=0; i<st1.length; i++) {

            if(st1[i].startsWith("ka",2))

            {

                System.out.println();

                System.out.println(st1[i]+" stringi 2. indisten itibaren ka harfleri ile basliyor");

            }

        }

    }

}

 

Programın çıktısı:

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/sites/default/files/icerik/stringuyg7_0.png

AÇIKLAMA: Elemanları "ankara", "antalya", "burdur", "bursa", "anadolu" olan st1 adlı String dizisi oluşturulmuş, bu dizinin elemanları arasında “an” ile başlayanlar, ”a” ile bitenler ve 2 ile 3 indisli karakterleri “ka” olanlar listelenmiştir.

 

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0

Bir Yorum Yaz